در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .

حسب مصوبه هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران مورخ 1399/02/01 :

دفاتر اسناد رسمی که در سال 1398 در ارسال گزارشات تاخیر داشته ویا پس از تنظیم سند درخواست کد رهگیری می نمایند با اخطار در این سامانه مواجه خواهند شد . و پس از تکرار تخلفات ایشان جهت تعقیب انتظامی به اداره کل ثبت اسناد ارسال خواهد شد . این کمیسیون از تمامی دفاتری که در ارسال آمار بموقع و تنظیم سند برابر مقررات این کمیسیون اقدام نموده اند کمال تشکر را دارد .

با توجه به اینکه: بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان از تاریخ 1398/10/01 مشمول کمیسیون تقسیم اسناد می باشند هرگونه سند تنظیمی نیازمند کد رهگیری می باشد .بدیهی است نامه هایی که پس از تاریخ فوق به دفترخانه ارسال می شود می بایست دارای کد رهگیری معتبر (اخذ شده توسط بانک مربوطه) باشد اما در خصوص نامه هایی که قبل از این تاریخ به دفترخانه ارجاع شده است و سردفتر بعد از این تاریخ قصد تنظیم آن را دارد را این واحد اقدام به صدور کد رهگیری می نماید. (لطفا نامه مربوطه را از طریق ارسال نامه همین سیستم به این واحد ارسال فرمایید.) .

خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 28 کشاورزی مدیریت 990280187 93/4768/256 رهن مازاد و متمم رهنی یا اجاره 830000000 5500000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۱۲:۵۶:۳۵
2 42 مسکن سه سالاریه 4177 990420220 ۳۴۵۷۱۰۲۹۹ رهنی یا اجاره 1880084016 7940168 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۱۰:۵۳:۳۹
3 10 انصار (وابسته به بانک سپه) مدیریت 990100174 038525678 رهنی یا اجاره 2640000 800000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۱۰:۳۲:۳۷
4 86 شهرداری مرکز 990860193 18624 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۱۰:۱۱:۲۳
5 11 شهرداری 4 منطقه 990110339 42890 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۳۹:۳۱
6 79 مسکن دو شهید دل آذر 2576 990790266 ۲۵۷۶.۳۴۸۷ رهنی یا اجاره 3200000000 10380000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۳۱:۱۰
7 64 راه و شهرسازی اداره کل 990640306 محمدعباسی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۱۳:۲
8 50 راه و شهرسازی اداره کل 990500234 محسن سلیم قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۱۲:۳۲
9 41 راه و شهرسازی اداره کل 990410304 نرگس صابر قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۱۱:۴۸
10 64 راه و شهرسازی اداره کل 990640305 محمدزمانی قمی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۱۱:۱۶
11 50 راه و شهرسازی اداره کل 990500233 احلام نورالهی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۷:۳۴
12 41 راه و شهرسازی اداره کل 990410303 مهدی جوادزاده قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۹:۵:۵۵
13 64 راه و شهرسازی اداره کل 990640304 حسن سامیان قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۸:۵۶:۳۸
14 50 راه و شهرسازی اداره کل 990500232 محمدجوادفهیمی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۸:۵۴:۲۹
15 41 راه و شهرسازی اداره کل 990410302 وحید مریخی پور قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۸:۵۳:۴۱
16 64 راه و شهرسازی اداره کل 990640303 زهرازندخانه شهری قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۸:۵۲:۱۴
17 50 راه و شهرسازی اداره کل 990500231 حسین اسلام پناه قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۹/۴/۱۹
۸:۵۰:۵۹
18 28 مسکن دو مرکزی 1146 990280186 1146/228 رهنی یا اجاره 3200000000 10380000 ۱۳۹۹/۴/۱۸
۱۴:۴۷:۳۲
19 62 مسکن سه بنیاد 4567 990620214 4567255 رهنی یا اجاره 2525607860 9231216 ۱۳۹۹/۴/۱۸
۱۴:۴۳:۲۵
20 62 مسکن سه بنیاد 4567 990620213 4567254 رهنی یا اجاره 1880084016 7940168 ۱۳۹۹/۴/۱۸
۱۴:۲۲:۵
12345678910...