در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، بانک سینا ، بانک شهر ، بانک مهر ایران ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
اطلاعیه مهم کمیسیون تقسیم اسناد قم:

سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند ، از این رو می بایست طی درخواست کتبی از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت و گزارش را از طریق همین سایت ارسال نمایند . راهنمای ارسال گزارش از طریق سیستم در کانال تلگرام ستاد (برای مشاهده کانال کلیک کنید) دریافت نمایند . در صورت عدم ارسال گزارشات ارجاع سند قطع و ارجاع مجدد منوط به نظر بازرسی محترم کانون خواهد بود . - با تشکر

جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 64 شهرداری 2و6 منطقه 970640054 55242 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۱۴:۳:۱۹
2 39 مسکن دو مرکزی 1146 970390098 1146/4688/44618 رهنی یا اجاره 182489000 1642445 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۱۴:۱:۳۵
3 112 راه و شهرسازی اداره کل 971120095 تعاونی مسکن مهر42 (53 فقره اجاره) سایر 0 320000000 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۱۳:۵۵:۱۴
4 32 مسکن چهار پردیسان 4449 970320104 4449/2729/26564 رهنی یا اجاره 842156787 3314314 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۱۰:۵۴:۲۸
5 65 مسکن دو فرهنگیان 4558 970650109 1912/12 رهنی یا اجاره 250000000 1880000 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۱۰:۲۲:۴۶
6 65 مسکن دو فرهنگیان 4558 970650108 4558/617 رهنی یا اجاره 2181046381 4811046 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۱۰:۲۱:۵۵
7 6 بانک ملی شعبه مرکزی 970060086 1867 رهنی یا اجاره 1131722600 3761723 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۱۰:۱۹:۵۶
8 90 مسکن 5 صدوقی 2751 970900105 2751/3351/10447 رهنی یا اجاره 2529453123 5159453 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۸:۴۵:۲۱
9 81 مسکن چهار پردیسان 4449 970810115 4449/2729/26556 رهنی یا اجاره 1656764421 4286764 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۷:۵۶:۹
10 91 بانک سپه مدیریت 970910128 سیدعلی طباطباییان رهنی یا اجاره 6000000000 7730000 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۷:۴۹:۲۰
11 23 بانک سپه مدیریت 970230096 علی کرمی رهنی یا اجاره 1250000000 3880000 ۱۳۹۷/۵/۲۵
۷:۴۸:۱۴
12 70 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 970700094 ۱۵۹۵/۲۷۲۹۲۲۲۹۳ رهنی یا اجاره 1656691458 4286691 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۴:۹:۳۹
13 70 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 970700095 ۱۵۹۵/۲۷۲۹۲۲۲۹۳ قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۴:۹:۳۹
14 79 شهرداری مرکز 970790125 97/305/2/5719 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۴:۷:۵۳
15 79 مسکن دو فرهنگیان 4558 970790124 4558/614 رهنی یا اجاره 1902440200 4532440 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۲:۳۲:۲۴
16 107 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 971070118 ۱۵۹۵/۳۴۳۱۱۰۳۹۹ رهنی یا اجاره 940042008 3510084 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۲:۳:۷
17 37 ملی 1 حوزه 970370105 462 آزادی رهنی یا اجاره 231003854 1823012 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۲:۱:۴۵
18 37 ملی 1 حوزه 970370104 468 آزادی رهنی یا اجاره 231003854 1823012 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۲:۰:۴۵
19 37 ملی 1 حوزه 970370103 469 آزادی رهنی یا اجاره 231003854 1823012 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۱:۵۹:۳۴
20 32 مسکن چهار پردیسان 4449 970320103 4449272620 رهنی یا اجاره 900000000 3430000 ۱۳۹۷/۵/۲۴
۱۱:۴۵:۴۳
12345678910...