در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، بانک مهر ایران ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند ، از این رو می بایست طی درخواست کتبی از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت و گزارش را از طریق همین سایت ارسال نمایند . راهنمای ارسال گزارش از طریق سیستم در کانال تلگرام ستاد (برای مشاهده کانال کلیک کنید) دریافت نمایند . در صورت عدم ارسال گزارشات ارجاع سند قطع و ارجاع مجدد منوط به نظر بازرسی محترم کانون خواهد بود . - با تشکر
خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 111 مسکن یک هفتم تیر 2625 981110149 2625/4575.2726 رهنی یا اجاره 2200000000 4830000 ۱۳۹۸/۶/۴
۱۱:۳۲:۱۱
2 10 کشاورزی مدیریت 980100122 0386338671 رهنی یا اجاره 1420000000 4050000 ۱۳۹۸/۶/۴
۱۰:۱۴:۵۳
3 90 شهرداری مرکز 980900185 29447 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۶/۴
۱۰:۵:۳۹
4 64 شهرداری 2و6 منطقه 980640189 98/306/2/29146 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۶/۴
۹:۳۰:۱۸
5 79 مسکن دو فرهنگیان 4558 980790208 4558/1263 رهنی یا اجاره 2400000000 5030000 ۱۳۹۸/۶/۴
۸:۵۱:۱۶
6 23 بانک سپه مدیریت 980230157 علی اکبر و داود صالحی رهنی یا اجاره 1200000000 3830000 ۱۳۹۸/۶/۴
۷:۲۸:۸
7 41 شهرداری مرکز 980410237 60205 سایر 0 1000000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۴:۱۹:۴۸
8 70 مسکن دو مرکزی 1146 980700163 1146367710183 رهنی یا اجاره 1059860676 3689861 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۲:۳۶:۱۰
9 16 کشاورزی مدیریت 980160140 1590170784 رهنی یا اجاره 700000000 3030000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۲:۵:۲
10 2 اوقاف2 ناحیه 980020366 475743 رهنی یا اجاره 1650000 600000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۱:۵۶:۴۵
11 2 اوقاف2 ناحیه 980020365 12715644 رهنی یا اجاره 1560000 600000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۱:۵۵:۵۸
12 2 اوقاف2 ناحیه 980020364 524905 رهنی یا اجاره 900000 600000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۱:۵۵:۱۸
13 32 مسکن چهار پردیسان 4449 980320155 ۴۴۴۹/۲۷۲۹_۲۷۱۹۰ رهنی یا اجاره 1657888875 4287889 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۱:۳۵:۳۷
14 52 شهرداری مرکز 980520170 29099 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۱:۲۲:۲۵
15 35 مسکن دو مرکزی 1146 980350177 1146/335111076 رهنی یا اجاره 3287858951 5831501 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۱:۱۷:۲۷
16 52 شهرداری مرکز 980520169 48259 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۱:۱۱:۷
17 103 مسکن یک امام خمینی (ره) 1865 981030156 1865/1194/10 رهنی یا اجاره 307000000 2051000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۰:۲۷:۵۶
18 74 شهرداری مرکز 980740142 98/202/2/29175 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۶/۳
۱۰:۲۱:۵۸
19 55 اوقاف1 ناحیه 980550396 98/436464 رهنی یا اجاره 1050000 600000 ۱۳۹۸/۶/۳
۹:۵۱:۳۸
20 55 اوقاف1 ناحیه 980550395 98/447968 رهنی یا اجاره 1200000 600000 ۱۳۹۸/۶/۳
۹:۵۰:۵۹
12345678910...