در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .
اطلاعیه مهم کمیسیون تقسیم اسناد قم: (برای مشاهده تصویر با کیفیت اصلی بر روی تصویر کلیک راست نمایید و گزینه Save image as ... " را بزنید

معرفی نامه بانک نمایندگان بانک مسکن : مقرر شد آقای حسینی جهت امضای دفاتر اسناد رسمی منطقه یک ثبتی قم و آقای کشاورزی جهت امضای اسناد دفاتر اسناد رسمی منطقه دو ثبتی قم اقدام نمایند . علی ایحال دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 24 دیماه 1398 طبق رویه فوق نسبت به درج مشخصات نماینده بانک اقدام نمایند . لازم به ذکر است زحمت امضای اسناد دفاتر اسناد رسمی 79 ، 55 ، 40 ، 31 ، 52 ، 86 نیز همچنان بعهده آقای کشاورزی خواهد بود .

با توجه به اینکه: بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان از تاریخ 1398/10/01 مشمول کمیسیون تقسیم اسناد می باشند هرگونه سند تنظیمی نیازمند کد رهگیری می باشد .بدیهی است نامه هایی که پس از تاریخ فوق به دفترخانه ارسال می شود می بایست دارای کد رهگیری معتبر (اخذ شده توسط بانک مربوطه) باشد اما در خصوص نامه هایی که قبل از این تاریخ به دفترخانه ارجاع شده است و سردفتر بعد از این تاریخ قصد تنظیم آن را دارد را این واحد اقدام به صدور کد رهگیری می نماید. (لطفا نامه مربوطه را از طریق ارسال نامه همین سیستم به این واحد ارسال فرمایید.) .

خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 62 مسکن سه بنیاد 4567 980620200 ۴۵۶۷۱۲۰۴ رهنی یا اجاره 4451559951 6646092 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۴:۴۱:۱۶
2 94 مسکن سه بنیاد 4567 980940246 3351/20675 رهنی یا اجاره 4451738638 6646217 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۴:۰:۲۳
3 31 بانک ملی شعبه مرکزی 980310203 3319 رهنی یا اجاره 1890752984 4520753 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۳:۲۰:۶
4 112 شهرداری مرکز 981120184 66544 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۲:۵۸:۵۰
5 32 مسکن چهار پردیسان 4449 980320183 4449/1216 رهنی یا اجاره 2887394699 5517395 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۱:۵۸:۵۵
6 83 مسکن سه بنیاد 4567 980830207 45671200 رهنی یا اجاره 2887394699 5517395 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۱:۵۵:۱۸
7 29 مسکن دو مرکزی 1146 980290215 1146/5391 رهنی یا اجاره 4447900000 6643530 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۱:۱۵:۲۵
8 47 راه و شهرسازی اداره کل 980470189 42 مورد اجاره بشماره 110/35299 سایر 0 25600000 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۱:۱۴:۲۸
9 36 انصار (وابسته به بانک سپه) مدیریت 980360239 3501/98/7773 فقط در خصوص -مازاد "سند /کدرهگیری " -روبرو اعتبار دارد: 980360238 رهنی یا اجاره 916800000 3463600 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۱:۱:۴۰
10 36 انصار (وابسته به بانک سپه) مدیریت 980360238 3501/98/7772 رهنی یا اجاره 916800000 3463600 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۱:۰:۳
11 86 شهرداری مرکز 980860180 98/202/2/64772 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۰:۶:۲۵
12 47 راه و شهرسازی اداره کل 980470188 مهدی محمدرضایی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۰:۴:۴۶
13 64 مسکن دو مرکزی 1146 980640246 1146/5386 رهنی یا اجاره 2529198000 5159198 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۰:۴:۳۸
14 10 کشاورزی مدیریت 980100159 0386088608 رهنی یا اجاره 6000000000 7730000 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۱۰:۳:۴۵
15 49 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 980490172 ۱۵۹۵۳۴۵۷۱۰۷۶۶ رهنی یا اجاره 2481954832 5111955 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۹:۱۶:۲
16 64 شهرداری 2و6 منطقه 980640245 146738 رهنی یا اجاره 1 600000 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۹:۲:۵۷
17 6 ملی 2 حوزه 980060184 294 رهنی یا اجاره 1079100000 3709100 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۸:۲۱:۲۵
18 16 کشاورزی مدیریت 980160168 1311 مازاد رهنی یا اجاره 1000000000 3630000 ۱۳۹۸/۱۲/۳
۸:۱۵:۳۲
19 70 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 980700203 ۱۵۹۵۲۷۲۹۲۲۵۵۸ رهنی یا اجاره 453200467 2489601 ۱۳۹۸/۱۲/۱
۱۳:۹:۳۹
20 55 مسکن یک مدیریت 1 980550497 1146/4518 رهنی یا اجاره 1427692000 4057692 ۱۳۹۸/۱۲/۱
۱۲:۵۴:۱۰
12345678910...