در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .
اطلاعیه مهم کمیسیون تقسیم اسناد قم: (برای مشاهده تصویر با کیفیت اصلی بر روی تصویر کلیک راست نمایید و گزینه Save image as ... " را بزنید

معرفی نامه بانک نمایندگان بانک مسکن : مقرر شد آقای حسینی جهت امضای دفاتر اسناد رسمی منطقه یک ثبتی قم و آقای کشاورزی جهت امضای اسناد دفاتر اسناد رسمی منطقه دو ثبتی قم اقدام نمایند . علی ایحال دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 24 دیماه 1398 طبق رویه فوق نسبت به درج مشخصات نماینده بانک اقدام نمایند . لازم به ذکر است زحمت امضای اسناد دفاتر اسناد رسمی 79 ، 55 ، 40 ، 31 ، 52 ، 86 نیز همچنان بعهده آقای کشاورزی خواهد بود .

با توجه به اینکه: بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان از تاریخ 1398/10/01 مشمول کمیسیون تقسیم اسناد می باشند هرگونه سند تنظیمی نیازمند کد رهگیری می باشد .بدیهی است نامه هایی که پس از تاریخ فوق به دفترخانه ارسال می شود می بایست دارای کد رهگیری معتبر (اخذ شده توسط بانک مربوطه) باشد اما در خصوص نامه هایی که قبل از این تاریخ به دفترخانه ارجاع شده است و سردفتر بعد از این تاریخ قصد تنظیم آن را دارد را این واحد اقدام به صدور کد رهگیری می نماید. (لطفا نامه مربوطه را از طریق ارسال نامه همین سیستم به این واحد ارسال فرمایید.) .

خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 27 بانک ملی شعبه مرکزی 980270177 3096 رهنی یا اجاره 1890752984 4520753 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۳:۳۰:۴۴
2 113 بانک سپه مدیریت 981130147 اکرم قاسمی رهنی یا اجاره 1900000000 4530000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۵۸:۸
3 79 مسکن دو شهید دل آذر 2576 980790237 ۲۵۷۶.۳۳۵۱.۱۰۷۶۰ رهنی یا اجاره 4481555555 6667089 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۵۵:۳۰
4 75 شهرداری مرکز 980750209 پیرو کد 980750197 مورد 2 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۱۸:۵۱
5 91 سازمان اتوبوسرانی مرکز 980910266 98/407/2/59186 رهنی یا اجاره 1 600000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۱۲:۲۷
6 91 سازمان اتوبوسرانی مرکز 980910265 98/407/2/59169 رهنی یا اجاره 1 600000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۱۲:۸
7 91 سازمان اتوبوسرانی مرکز 980910264 98/407/2/59144 رهنی یا اجاره 1 600000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۱۱:۵۱
8 91 سازمان اتوبوسرانی مرکز 980910263 98/407/2/59142 رهنی یا اجاره 1 600000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۱۱:۳۱
9 9 جهاد کشاورزی مدیریت 980090162 انتقال قطعی اراضی آقای محسن محمدی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۶:۹
10 9 جهاد کشاورزی مدیریت 980090161 انتقال قطعی اراضی آقای محمدرضا حلوائی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۲:۵:۴۲
11 100 ملی 1 حوزه 981000141 339 رهنی یا اجاره 2200000000 4830000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۱:۵۷:۳۹
12 16 کشاورزی مدیریت 980160163 0075295334 رهنی یا اجاره 7650000000 8555000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۱:۱۵:۱۲
13 29 مسکن دو شهید دل آذر 2576 980290207 ۲۵۷۶.۳۳۵۱.۱۰۷۵۰ رهنی یا اجاره 1813299388 4443299 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۰:۵۰:۳۷
14 47 جهاد کشاورزی مدیریت 980470187 انتقال قطعی گلاب عین آبادی و شرکاء قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۰:۴۸:۱۶
15 81 ملی 3 حوزه 980810196 حسین احمدی/202 رهنی یا اجاره 5406000000 7314200 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۰:۳۵:۱۶
16 35 مسکن یک هفتم تیر 2625 980350205 ۲۶۲۵/۲۲۷۱-۲۰۲۰۳ رهنی یا اجاره 1905273627 4535274 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۰:۲۲:۵۰
17 74 شهرداری مرکز 980740148 58941 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۰:۶:۴۷
18 53 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 980530212 1595/272648 رهنی یا اجاره 1600000000 4230000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۹:۴۸:۱۷
19 91 سازمان اتوبوسرانی مرکز 980910262 98/407/2/59075 رهنی یا اجاره 1 600000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۹:۳۴:۴۹
20 107 راه و شهرسازی اداره کل 981070226 110/30948 یعقوبلو رهنی یا اجاره 5532762 600000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۹:۲۱:۱۲
12345678910...