در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، بانک مهر ایران ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند ، از این رو می بایست طی درخواست کتبی از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت و گزارش را از طریق همین سایت ارسال نمایند . راهنمای ارسال گزارش از طریق سیستم در کانال تلگرام ستاد (برای مشاهده کانال کلیک کنید) دریافت نمایند . در صورت عدم ارسال گزارشات ارجاع سند قطع و ارجاع مجدد منوط به نظر بازرسی محترم کانون خواهد بود . - با تشکر
خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 70 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 980700173 1595/34311563 رهنی یا اجاره 599027239 2828054 ۱۳۹۸/۷/۲۵
۱۲:۱۸:۴
2 51 بانک ملی شعبه مرکزی 980510164 2322 رهنی یا اجاره 1214941700 3844942 ۱۳۹۸/۷/۲۵
۱۱:۵۱:۳
3 28 مسکن دو مرکزی 1146 980280157 1146/4196 رهنی یا اجاره 1416434463 4046434 ۱۳۹۸/۷/۲۵
۱۰:۲۱:۴۴
4 37 ملی 1 حوزه 980370187 825296 رهنی یا اجاره 1700000000 4330000 ۱۳۹۸/۷/۲۵
۱۰:۱۹:۶
5 55 اوقاف1 ناحیه 980550429 98/686653 رهنی یا اجاره 1650000 600000 ۱۳۹۸/۷/۲۵
۹:۴۶:۸
6 55 اوقاف1 ناحیه 980550428 12816060 رهنی یا اجاره 1200000 600000 ۱۳۹۸/۷/۲۵
۹:۴۵:۳۸
7 107 کشاورزی مدیریت 981070215 مازاد اسناد 123736 و 124377 دفتر 13 قم رهنی یا اجاره 3550000000 6015000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۵:۰:۸
8 80 بانک سپه مدیریت 980800157 احمد روشن ضمیر رهنی یا اجاره 1460000000 4090000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۳:۲۷:۳۹
9 64 شهرداری 2و6 منطقه 980640199 98/306/3/85863 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۱:۳۹:۲۵
10 19 بانک سپه مدیریت 980190159 یدالله ترابیان رهنی یا اجاره 1500000000 4130000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۱:۳۳:۱۸
11 32 مسکن چهار پردیسان 4449 980320164 ۴۴۴۹/۷۴۶ رهنی یا اجاره 1923686169 4553686 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۱:۱۱:۲۷
12 11 اجرای ثبت اداره قم 980110292 139804930011010420 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۱۰:۱۸:۳۸
13 36 مسکن سه بنیاد 4567 980360196 ۴۵۶۷۶۸۱ رهنی یا اجاره 1880084016 4510084 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۹:۴۴:۲۹
14 23 بانک سپه مدیریت 980230167 براتعلی محمدی نیک رهنی یا اجاره 1500000000 4130000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۹:۴۱:۵۲
15 17 ملی 1 حوزه 980170150 236 رهنی یا اجاره 6180000000 7820000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۹:۳۲:۲۴
16 17 ملی 2 حوزه 980170149 291 رهنی یا اجاره 9500000000 9480000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۹:۲۱:۲۳
17 86 شهرداری مرکز 980860159 39087 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۹:۱۸:۳
18 100 مسکن یک امام خمینی (ره) 1865 981000117 1865/2729/23074 رهنی یا اجاره 1688000000 4318000 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۸:۱۹:۵۰
19 27 بانک ملی شعبه مرکزی 980270162 2312 رهنی یا اجاره 1454352800 4084353 ۱۳۹۸/۷/۲۴
۸:۱۶:۴۰
20 75 مسکن سه سالاریه 4177 980750188 3677/10003 مازاد رهنی یا اجاره 755334112 3140668 ۱۳۹۸/۷/۲۳
۱۴:۷:۲۲
12345678910...