در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، بانک مهر ایران ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند ، از این رو می بایست طی درخواست کتبی از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت و گزارش را از طریق همین سایت ارسال نمایند . راهنمای ارسال گزارش از طریق سیستم در کانال تلگرام ستاد (برای مشاهده کانال کلیک کنید) دریافت نمایند . در صورت عدم ارسال گزارشات ارجاع سند قطع و ارجاع مجدد منوط به نظر بازرسی محترم کانون خواهد بود . - با تشکر
خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 54 بانک سپه مدیریت 980540149 حورا شکارچی رهنی یا اجاره 1500000000 4130000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۱۵:۳:۵
2 54 بانک سپه مدیریت 980540148 حمیدرضا زمانی رهنی یا اجاره 1500000000 4130000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۱۵:۲:۳۵
3 27 شهرداری 1 منطقه 980270148 98/301/3/47211 سایر 0 1000000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۱۱:۲:۱۸
4 40 اجرای ثبت اداره قم 980400133 139804930011005019 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۱۰:۵:۵۳
5 86 شهرداری 1 منطقه 980860151 45611/3/301/98 سایر 0 1000000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۹:۴۰:۴۵
6 27 شهرداری 1 منطقه 980270147 98/301/3/46718 سایر 0 1000000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۹:۲۶:۵۶
7 80 بانک سپه مدیریت 980800146 میثم تسلیخ متمم رهنی یا اجاره 200000000 1730000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۸:۴۶:۵۳
8 44 بانک صنعت و معدن مدیریت 980440080 110 متمم رهنی یا اجاره 2500000000 5130000 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۸:۴۶:۷
9 100 مسکن دو فرهنگیان 4558 981000108 1066 رهنی یا اجاره 1256482141 3886482 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۸:۲۰:۵۰
10 79 مسکن دو فرهنگیان 4558 980790201 1065 رهنی یا اجاره 1256482141 3886482 ۱۳۹۸/۴/۲۵
۸:۱۹:۵۰
11 90 شهرداری مرکز 980900173 20974 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۴:۳:۵۹
12 59 شهرداری مرکز 980590149 20974 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۳:۵۳:۳۰
13 54 بانک صنعت و معدن مدیریت 980540147 975 رهنی یا اجاره 10500000000 9880000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۳:۵:۴۲
14 96 راه و شهرسازی اداره کل 980960088 مهدی میرزایی رهنی یا اجاره 966298 600000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۱:۴۵:۴۸
15 51 بانک ملی شعبه مرکزی 980510154 1375 رهنی یا اجاره 1331438300 3961438 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۱:۳۵:۴
16 111 مسکن دو مرکزی 1146 981110144 1146/1194789377 رهنی یا اجاره 305388209 2046165 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۱:۱۵:۵
17 79 شهرداری 5 منطقه 980790200 17031 سایر 0 1000000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۱:۱۳:۴۲
18 55 اوقاف1 ناحیه 980550377 98/361902 رهنی یا اجاره 2550000 600000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۱:۱۰:۴۴
19 55 اوقاف1 ناحیه 980550376 98/338498 رهنی یا اجاره 1050000 600000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۱:۹:۵۵
20 96 راه و شهرسازی اداره کل 980960087 محمدعلی کدخدازاده قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۴/۲۴
۱۱:۳:۳۶
12345678910...