در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .
اطلاعیه مهم تقسیم اسناد سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند : دفاتر 1 و 3 و 7 و 8 و 12 و 14 و 16 و 18 و 31 و 37 و 42 و 49 و 52 و 56 و 64 و 74 و 86 و 87 و 109 و 111 و 113 خیلی دقیق گزارش ارسال نکردند که باعث عدم دقت در ارجاعات سیستمی می شود . تا 20 شهریور ماه 1402 فرصت دارند که نسبت به تکمیل آمار اقدام نمایند ودر غیر اینصورت از لیست ارجاعات حذف می شوند و ارجاع مجدد بعد از کسر سهمیه سالیانه به نسبت هر دفترخانه خواهد بود. ،
خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 79 شهرداری 5 منطقه 03780790523 24841 قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۳
۱۰:۵۱:۱۹
2 57 شهرداری مرکز 03180570056 24705 قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۳
۹:۶:۰
3 71 شهرداری مرکز 03340710315 24706 قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۳
۷:۲۰:۵۸
4 67 شهرداری مرکز 03590670558 21620 سایر 0 0 ۱۴۰۳/۵/۲
۱۱:۴۸:۲۴
5 20 شهرداری مرکز 03210200144 03/202/2/24448 قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۲
۱۰:۲۷:۳۳
6 56 جهاد کشاورزی مدیریت 03290560483 قرارداد اجاره شرکت لبن فردوس آراء رهنی یا اجاره 196000000 2648000 ۱۴۰۳/۵/۲
۱۰:۲۶:۲۴
7 67 شهرداری مرکز 03760670557 17870 قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۲
۹:۲۲:۳۲
8 39 بانک صنعت و معدن مدیریت 03820390312 55597 رهنی یا اجاره 125000000000 37980000 ۱۴۰۳/۵/۲
۹:۷:۱۱
9 112 راه و شهرسازی اداره کل 03671120301 ابولفضل چاووشی قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۲
۸:۳۸:۱۱
10 65 راه و شهرسازی اداره کل 03480650463 تقی صادقی2499 قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۲
۸:۳۵:۱۷
11 65 راه و شهرسازی اداره کل 03830650462 زهرابدلی رهنی یا اجاره 855007 800000 ۱۴۰۳/۵/۲
۸:۳۱:۲
12 83 شهرداری مرکز 03490830303 24448 قطعي مشمول كميسيون 0 40000000 ۱۴۰۳/۵/۲
۷:۴۲:۵۲
13 67 شهرداری مرکز 03170670556 1238 سایر 0 13614815 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۳:۱:۴۰
14 67 شهرداری مرکز 03580670555 11566 قطعي مشمول كميسيون 237219840 23293276 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۳:۱:۱۳
15 67 شهرداری مرکز 03410670554 1241 سایر 0 10730091 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۳:۰:۱
16 67 شهرداری مرکز 03860670553 23281 سایر 0 0 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۲:۵۸:۵۰
17 47 مسکن یک امامزاده ابراهیم 2228 03940470412 2228/378 فقط در خصوص -مازاد "سند /کدرهگیری " -روبرو اعتبار دارد: 58217 سایر 0 2000000 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۲:۴۲:۱۵
18 47 مسکن یک امام خمینی (ره) 1865 03970470411 1865/301 فقط در خصوص -مازاد "سند /کدرهگیری " -روبرو اعتبار دارد: 57874 رهنی یا اجاره 7918078806 14522655 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۲:۴۱:۱۲
19 65 راه و شهرسازی اداره کل 03310650461 بلقیس عزیزی حبیب رهنی یا اجاره 1231196 800000 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۲:۵:۵۰
20 94 راه و شهرسازی اداره کل 03970940526 110/24355 رهنی یا اجاره 0 800000 ۱۴۰۳/۵/۱
۱۱:۲۵:۳۰
12345678910...