در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی ،و و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی و از تاریخ 1398/10/01 بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان .
اطلاعیه مهم کمیسیون تقسیم اسناد قم:

پس از ادغام پنج بانک در بانک سپه با توجه به مقررات و نامه نگاری های انجام شده اعلام می گردد: بانک انصار ،بانک قوامین ، بانک مهر اقتصاد ،موسسه اعتباری کوثر وبانک حکمت ایرانیان دولتی محسوب می شوند و اسناد آنها از تاریخ 1398/10/01 مشمول کمیسیون تقسیم اسناد می باشند و سردفتر محترم پس از احراز کد رهگیری توسط سامانه می تواند نسبت به تشریفات تنظیم اسناد اقدام نماید .

خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 29 شهرداری مرکز 980290193 50472 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۲:۳۴:۳۴
2 111 شهرداری مرکز 981110163 50718 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۲:۶:۵۳
3 72 مسکن 5 صدوقی 2751 980720139 2751/237 رهنی یا اجاره 386238628 2288716 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۱:۵:۱۶
4 5 شهرداری مرکز 980050115 98/202/2/47831 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۰:۵۶:۳۷
5 103 ملی 1 حوزه 981030168 1054859 رهنی یا اجاره 10000000000 9730000 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۰:۵۰:۵۰
6 32 مسکن چهار پردیسان 4449 980320173 4449.919 رهنی یا اجاره 1104423918 3734424 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۰:۲۲:۳۷
7 79 شهرداری 5 منطقه 980790229 48814 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۰:۲۱:۲۶
8 89 مسکن دو مرکزی 1146 980890191 1146/335111191 رهنی یا اجاره 2230318008 4860318 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۱۰:۱۲:۲۵
9 59 مسکن دو مرکزی 1146 980590173 1146/2512 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۹/۲۱
۹:۱۶:۲۱
10 66 مسکن 6 شهداء 4497 980660187 4497/3457/10226 رهنی یا اجاره 1729677291 4359677 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۵:۱۲:۴۰
11 9 شهرداری مرکز 980090150 98/202/2/50218 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۳:۵۳:۴
12 72 راه و شهرسازی اداره کل 980720138 84 فقره اجاره تعاونی پارسیان سالار سایر 0 50400000 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۳:۴۱:۲۱
13 94 مسکن یک هفتم تیر 2625 980940224 3351/10328 رهنی یا اجاره 2531282871 5161283 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۳:۰:۴۷
14 5 ملی 1 حوزه 980050114 مازاد سند 123911 شماره نامه329 رهنی یا اجاره 4000000000 6330000 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۲:۷:۱۸
15 19 بانک سپه مدیریت 980190163 1/98/1251066 رهنی یا اجاره 1900000000 4530000 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۲:۶:۸
16 77 مسکن دو شهید دل آذر 2576 980770122 ۲۵۷۶۱۴۷۸ رهنی یا اجاره 409507098 2358521 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۱:۳۸:۱۷
17 112 کشاورزی مدیریت 981120172 83/4777/5 سلفچگان- مازاد رهنی یا اجاره 5000000000 7030000 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۱:۳۵:۷
18 96 کشاورزی مدیریت 980960115 450 جعفریه مورد 2 رهنی یا اجاره 2790000000 5420000 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۱:۳۳:۲۶
19 96 کشاورزی مدیریت 980960114 450 جعفریه مورد 1 رهنی یا اجاره 7605000000 8532500 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۱:۳۳:۸
20 79 مسکن دو مرکزی 1146 980790228 1146/416513471 رهنی یا اجاره 176656000 1613280 ۱۳۹۸/۹/۲۰
۱۰:۳۸:۳۳
12345678910...