در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند ، از این رو می بایست طی درخواست کتبی از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت و گزارش را از طریق همین سایت ارسال نمایند . راهنمای ارسال گزارش از طریق سیستم در کانال تلگرام ستاد (برای مشاهده کانال کلیک کنید) دریافت نمایند . در صورت عدم ارسال گزارشات ارجاع سند قطع و ارجاع مجدد منوط به نظر بازرسی محترم کانون خواهد بود . - با تشکر
خدمتی دیگر از کمیسیون تقسسیم اسناد : نمونه اسناد بانک ها توسط کمیسیون تقسیم اسناد در دست تهیه و ارائه به همکاران محترم می باشد . می توانید در (در این قسمت) مشاهده فرمایید .
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 83 ملی 3 حوزه 980830176 163 رهنی یا اجاره 1600000000 4230000 ۱۳۹۸/۸/۲۲
۷:۴۹:۲۹
2 40 اجرای ثبت اداره قم 980400156 139804930011011459 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۴:۴:۱۵
3 30 توسعه تعاون سرپرستی 2699 980300160 پلاک ثبتی 271/6026 بخش 5 قم رهنی یا اجاره 5418000000 7322600 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۳:۵۹:۳۴
4 30 توسعه تعاون سرپرستی 2699 980300159 پلاک ثبتی 271/8394 بخش 5 قم رهنی یا اجاره 5008000000 7035600 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۳:۵۸:۳۷
5 107 مسکن چهار پردیسان 4449 981070216 4449/2729-27257 رهنی یا اجاره 1657908875 4287909 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۲:۵۴:۵۴
6 16 کشاورزی مدیریت 980160154 82/4768/954 رهنی یا اجاره 700000000 3030000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۲:۱۰:۶
7 21 بانک صنعت و معدن مدیریت 980210106 مازاد سند 85636 (ایجادی توسط مدیر) رهنی یا اجاره 4600000000 6750000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۲:۸:۳۸
8 93 مسکن 5 صدوقی 2751 980930156 2751272925609 رهنی یا اجاره 1661163439 4291163 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۱:۴۷:۲۴
9 89 مسکن دو انقلاب 2968 980890177 2968/2343/3 رهنی یا اجاره 1000000000 3630000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۱۱:۰:۵
10 43 شهرداری مرکز 980430145 43803 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۹:۴۸:۴۹
11 29 مسکن دو فرهنگیان 4558 980290186 4558274420564 رهنی یا اجاره 497044000 2621132 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۹:۴۸:۱۸
12 67 مسکن یک هفتم تیر 2625 980670200 2625/1016 رهنی یا اجاره 1874841142 4504841 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۹:۲۶:۱۹
13 79 شهرداری 5 منطقه 980790219 43934 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۹:۱۲:۲۳
14 2 اوقاف2 ناحیه 980020392 14822 رهنی یا اجاره 1500000 600000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۸:۵۱:۵
15 103 شهرداری مرکز 981030162 43979 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۸:۴۱:۴
16 39 بانک صنعت و معدن مدیریت 980390162 1833 رهنی یا اجاره 34000000000 15530000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۸:۳۲:۳۴
17 47 شهرداری مرکز 980470166 98/202/2/43800 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۸:۲۵:۳۱
18 69 راه و شهرسازی اداره کل 980690174 علی پناهنده قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۷:۵۴:۳۰
19 50 راه و شهرسازی اداره کل 980500181 محمدتقی مینایی قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۷:۵۳:۵۰
20 69 راه و شهرسازی اداره کل 980690173 ناصرنکونام قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۸/۲۱
۷:۵۳:۱
12345678910...