در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، بانک مهر ایران ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند ، از این رو می بایست طی درخواست کتبی از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت و گزارش را از طریق همین سایت ارسال نمایند . راهنمای ارسال گزارش از طریق سیستم در کانال تلگرام ستاد (برای مشاهده کانال کلیک کنید) دریافت نمایند . در صورت عدم ارسال گزارشات ارجاع سند قطع و ارجاع مجدد منوط به نظر بازرسی محترم کانون خواهد بود . - با تشکر
جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 58 راه و شهرسازی اداره کل 980580047 معصومه هوشمند نصیری قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۳:۲۱:۴۹
2 11 شهرداری 4 منطقه 980110246 34642 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۳:۱:۹
3 11 شهرداری 4 منطقه 980110245 34630 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۲:۴۹:۵۴
4 11 اجرای ثبت اداره قم 980110244 139804930011003654 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۲:۴۵:۴۹
5 89 مسکن دو مرکزی 1146 980890148 1146/345710917 رهنی یا اجاره 1880084016 4510084 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۲:۴۵:۲۳
6 90 شهرداری مرکز 980900158 14874 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۱:۱۳:۵۹
7 7 بانک ملی شعبه مرکزی 980070178 1034 رهنی یا اجاره 1331438300 3961438 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۱۰:۵۸:۳۷
8 2 اوقاف2 ناحیه 980020321 139489 رهنی یا اجاره 2550000 600000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۹:۴۴:۱۳
9 2 اوقاف2 ناحیه 980020320 95402 رهنی یا اجاره 3300000 600000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۹:۴۳:۱۰
10 11 شهرداری 4 منطقه 980110243 34353 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۹:۷:۳۰
11 42 مسکن سه بنیاد 4567 980420139 4567261 رهنی یا اجاره 1877032860 4507033 ۱۳۹۸/۳/۲۸
۸:۴۳:۳۳
12 89 مسکن دو فرهنگیان 4558 980890147 4558/876 رهنی یا اجاره 2400000000 5030000 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۴:۴۱:۳۱
13 35 مسکن 5 بلوار محمد امین 1595 980350161 ۱۵۹۵۳۴۵۸۱۰۱۰۳ رهنی یا اجاره 1932887690 4562888 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۳:۵۰:۲۸
14 89 مسکن دو مرکزی 1146 980890146 1146/226420776 رهنی یا اجاره 1234486885 3864487 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۳:۱۸:۳۲
15 64 شهرداری 2و6 منطقه 980640181 98/302/2/15237 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۲:۴۸:۳۳
16 14 مسکن 5 صدوقی 2751 980140125 پلاک 444/10659 رهنی یا اجاره 1000000000 3630000 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۲:۴۰:۰
17 14 مسکن 5 صدوقی 2751 980140124 پلاک 443/10659 رهنی یا اجاره 1000000000 3630000 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۲:۳۹:۲۱
18 14 مسکن 5 صدوقی 2751 980140123 پلاک 440/10659 رهنی یا اجاره 1000000000 3630000 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۲:۳۸:۳۹
19 14 مسکن 5 صدوقی 2751 980140122 پلاک 439/10659 رهنی یا اجاره 1000000000 3630000 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۲:۳۸:۰
20 64 شهرداری 2و6 منطقه 980640180 98/302/2/15229 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۸/۳/۲۷
۱۱:۵۲:۳۰
12345678910...