در اجرای مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد مورخ 1395/11/05 ، تنظیم هرگونه سند ارجاعی از بانک ها ، ادارات و شرکت های دولتی و شهرداری خارج از ارجاع کمیسیون و بدون داشتن کد رهگیری معتبر ممنوع می باشد .
مراجع مشمول کمیسیون عبارت اند از : بانک سپه ، بانک ملی ، بانک مسکن ، بانک صنعت و معدن ، پست بانک ، بانک توسعه صادرات ، بانک کشاورزی ، بانک توسعه تعاون ، راه و شهرسازی ، اوقاف ، جهاد کشاورزی و سایر نهاد ها و شرکت ها و وزارتخانه های دولتی .
اطلاعیه مهم کمیسیون تقسیم اسناد قم:
سردفتران محترم طبق بخشنامه 744 مکلف هستند تا پنجم هر ماه گزارش سند های تنظیمی خود را به کمیسیون تقسیم اسناد اعلام نمایند ، از این رو می بایست طی درخواست کتبی از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت و گزارش را از طریق همین سایت ارسال نمایند . راهنمای ارسال گزارش از طریق سیستم در کانال تلگرام ستاد (برای مشاهده کانال کلیک کنید) دریافت نمایند . در صورت عدم ارسال گزارشات ارجاع سند قطع و ارجاع مجدد منوط به نظر بازرسی محترم کانون خواهد بود . - با تشکر

بزودی اسامی دفاتری که همکاری مناسبی را با این کمیسیون ندارند در همین صفحه به اطلاع عموم خواهد رسید

جستجو بر اساس دفترخانه :

جستجو بر اساس کد رهگیری : جستجو بر اساس شماره نامه :
شماره ردیفشماره دفترخانهنام مرجعشعبهکد رهگیریشماره نامهنوع سندمبلغ سندحق التحریرتاریخ
1 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510127 پلاک 27284 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۲۰:۷
2 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510126 پلاک 27283 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۹:۵۵
3 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510125 پلاک 27282 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۹:۴۰
4 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510124 پلاک 27281 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۹:۸
5 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510123 پلاک 27279 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۸:۵۱
6 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510122 پلاک 27278 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۸:۳۹
7 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510121 پلاک 27277 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۸:۲۰
8 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510120 پلاک 27276 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۸:۴
9 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510119 پلاک 27275 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۷:۵۰
10 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510118 پلاک 27274 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۷:۳۸
11 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510117 پلاک 27272 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۷:۲۵
12 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510116 پلاک 27271 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۶:۴۹
13 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510115 پلاک 27269 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۶:۳۳
14 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510114 پلاک 27268 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۶:۱۸
15 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510113 پلاک 27267 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۶:۳
16 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510112 پلاک 27266 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۵:۳۲
17 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510111 پلاک 27245 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۵:۱۵
18 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510110 پلاک 27244 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۴:۵۹
19 36 جهاد کشاورزی مدیریت 970360142 97/26733 رهنی یا اجاره 4581774 600000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۴:۵۷
20 51 راه و شهرسازی اداره کل 970510109 پلاک 27242 قطعي مشمول كميسيون 0 4000000 ۱۳۹۷/۷/۲۴
۱۴:۱۴:۴۷
12345678910...